Moye Kashimbi

 

Moye in radiant splendor

 

Photo by Bob Johnson

 

PreviousReturnNext